villámvédelmi felülvizsgálat

villámvédelmi

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 
Mind az OTSZ, mind a Norma alkalmazásának alapja a kockázatelemzés minősítő irata. Ezt hivatott segíteni a 2-es részen alapuló KOCKÁZATELEMZÉS. Az elemzés alapján kiderülhet, hogy semmiféle külön villámvédelmi intézkedésre, így vizsgálatra sincs szükség – például városi környezetben, nem magas, egyöntetűen hasonló épületek esetén.
Villámvédelem szükségessége esetén kell előírni az (alapvetően a külső-, és a belső) védelmi intézkedéseket, illetve vizsgálni a meglevőket. Bonyolultabb épületek/építmények esetén az Ed_1 kockázatelemzés részére szükség lehet a bonyolultabb építmények mértékadó alapterületének (több kiemelkedő épületszerkezeti elem) meghatározására az Integrator Assistant használatával. A 2-ik kiadás (Ed_2) esetén erre nincs szükség, mivel ez a számítás beépült a KOCKÁZATELEMZÉS-be.
A külső villámvédelem elemeinek elsődleges geometriai vizsgálatára a Norma előírja a magyar kutatók (főként Horváth professzor) által kidolgozott és világszerte leghatékonyabbnak ítélt gördülő gömbös módszert. Egyszerűbb esetben erre elégséges a szakmában használt görbe-vonalzós-, sőt a papírmasé-módszer. Bonyolult, és esztétikailag igényes feladat (például összetett építmények, vagy versenyterv) esetén kap szerepet rendszerünk GördGömb tagja.
A jelenlegi jogszabályi előírás szerint meglévő építmények esetén alkalmazhatók az OTSZ előírásai is – az eszerinti minősítő irat könnyű előállítását ígéri az OTSZ ELEMZŐ 2002-es és 2008-as.
Csak tervezett-, vagy régebbi, de funkciójában változott építmények esetén a kockázatelemzés után viszont már kötelező a Norma 1-es, 3-as és 4-es része. 
Ezt hivatott segíteni az ezeken alapuló KONSTRUKCIÓS ELEMZŐ.
Kicsit részletesebben a Norma 4-es részének B.1 ábrája alapján az egyes tervezési/vizsgálati lépések:
-  A villámvédelem zónák (LPZ) a 4.5 és B.7 pontok szerint;
-  Az ekvipotenciális hálózat (EPH) konstrukciója 5.3 és B.8 szerint;
-  Alapvető védelmi intézkedések az LPZ1-re B.4.1 szerint;
-  Alapvető védelmi intézkedések az LPZ2-re B.4.2 szerint;
-  Alapvető védelmi intézkedések az LPZ3-ra B.4.3 szerint;
-  Koordinált túlfeszültség-védelmi rendszer (SPD) a 7 és B.9 pontok, valamint a C függelék szerint;
-  Kiegészítő védelmi intézkedések a B.10 és B.11 pontok szerint;
-  A külső berendezések védelmi intézkedései a B.12 pont szerint;
-  A szerkezeti elemek/építmények kapcsolatainak javítása a B.13 pont szerint.
 
A Rendszer egésze-, vagy részei a szakmában elfogadott szabályok szerint SHAREWARE-ként, ingyenesen kerülnek Önhöz.
Általános információ lásd 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shareware 
KAPCSOLATFELVÉTEL, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  drvorosg37@gmail.com 
Our Expert System offers help for deciding need and effectiveness of LPS on three languages (English, German, Hungarian).
The data base can store thousands of site data, dangers, risks as well as evaluations and results. Good structured summeries, even in graphical forms, give quick overview. With our program you, as a
 Lightning Protection Inspector, are in possesion of a tool generating computer aided evaluation of natural protection and/or applied precautionary measures against lightning overvoltages and currents for the structure, as well as for incoming Services. You are freed from the burden of lengthy calculations and automatizable decisions, but at the same time, your creative freedom is widened.

CHARACTERISTICS OF THE EXPERT SYSTEM AS A WHOLE:
 • presenting a full range risk and construction analysis per all fourParts of the standard
  (and not a simplified one as in Appendix J of the First Edition of 62305);
 • easier and more precise design – under or over-ratings avoidable, consequently
  serious savings are possible;
 • freedom of expert is backed by necessary calculations
  and automated logical decisions;
 • user friendly, aesthetic and even graphical presentation 
  of findings and those of suggestions;
 • analysis, certification and storing thousands of sites;
 • easy upgrading as standard is further developed.
 
In addition of the above, CURRENT ASSISTANT program is a member of the expert system serving for the calculation of current distribution mainly for lightning protection systems (N.B: this capability is not exclusive – any current carrying circuit configuration is handled)
 • helping a full range current distribution analysis of practically all major configurations;
 • equally apt for existing or suggested installations;
 • no need for complicated calculations (E.g. Kirchoff-, Norton- or Loop Analysis)
  -- these are carried out automatically;
 • analysis, certification and storing thousands of structures/configrations.
 
    PROGRAM DISTRIBUTED AS SHAREWARE !!
For general infomation see http://en.wikipedia.org/wiki/Shareware 
     CONTACT   drvorosg37@gmail.com

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz

Ahhoz, hogy ezen a honlapon kell engedélyezze a JavaScript használatát